Iedereen kent iedereen

Door onze kleinschaligheid kennen alle opvoeders alle internen en omgekeerd.

Afspraken en vrijheden zijn verschillend per graad en leeftijd, aan tafel en in de sport zitten alle leeftijden door elkaar.

OCHTEND
7u00 Opstaan (douchen kan voor 7u)
7u10-7u45 Ontbijt (nadien kan je nog naar je kamer)
8u30 Internaatsdeuren sluiten

 

 

 

NAMIDDAG 
Vanaf 15u  

Vieruurtje en ontspanning

 

17u00  

Bel voor studie

 

17u10 Studie

Lager-1ste graad: zaalstudie

2de en 3de graad: zaal – of kamerstudie (eigen keuze)

AVOND
18u15  

Avondeten

 

19u00  

Ontspanning

Sport (afhankelijk van sportschema) + douchen

 

19u55  

Bel voor studie

 

20u00  

Studie of ontspanning (als je klaar bent met je schoolwerk)

 

20u30  

Bedtijd lagere school

 

21u00  

Einde studie: ontspanning

 

21u30  

Einde ontspanning 1ste graad

 

22u00  

Einde ontspanning 2de en 3de graad

 

22u00  

Lichten uit 1ste graad

 

23u00  

Lichten uit 2de en 3de graad

 

Extra’s

  • Gsm- en computergebruik is beperkt in tijd.
  • Wifi is voorzien maar ook beperkt in tijd.
  • Tijdens de examenperiode is er een aangepaste dagorde en studeren de internen overdag ook op het internaat.