Vaste dagindeling, ondersteuning en opvolging

We zorgen voor een goed studieklimaat door een vaste dagindeling, ondersteuning en opvolging.

 

STUDIEBEGELEIDING 1ste graad 

 

 • Dagelijks 1u in de studiezaal onder toezicht van opvoeders
 • Als je niet klaar bent met schoolwerk, heb je om 20u nog 1u studie op de kamer
 • Dagelijks controle van de agenda: als intern moet je zelf je digitale agenda raadplegen, de opvoeders volgen op of alles er in staat
 • Opvolging van taken
 • Opvragen van lessen (indien mogelijk)
 • Studietips/studiemethodieken
 • Indien nodig: hulp bij boekentas maken
 • Indien nodig: extra studiemaatregelen (bv. studieschrift, extra oefeningen maken,…)

 

 

 

STUDIEBEGELEIDING 2de en 3de graad

 

 • Keuze tussen zaalstudie of kamerstudie
 • Dagelijks minimum 1u studie onder toezicht van de opvoeders
 • Als je niet klaar bent met schoolwerk, heb je om 20u nog 1u studie op de kamer
 • Dagelijks controle van de agenda: als intern moet je zelf je digitale agenda raadplegen, de opvoeders volgen op of alles er in staat
 • Ondersteuning bij zelfstandig plannen van schoolwerk
 • Opvolging van taken
 • Studietips/studiemethodieken
 • Indien nodig: extra studiemaatregelen (bv. studieschrift, extra oefeningen maken,…)

 

LEERLINGEN LAGERE SCHOOL

 • Krijgen een aangepast studieschema